Integritetspolicy

GDPR och integritetspolicy

24 maj, 2018

Med anledning av GDPR-lagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om vilka personuppgifter vi har i våra register och varför.

I nuläget har vi ett medlemsregister med de uppgifter du själv anger vid din medlemsregistrering, dvs namn och postadress. Medlemsregistret finns i säkert förvar hos oss och dina uppgifter kommer aldrig att lämnas vidare till tredje part i exempelvis reklamsyfte. Syftet med medlemsregistret är att kunna skicka ut vår medlemstidning PiratenPosten, sprida information om medlemsaktiviteter, och för att kunna avgöra vem som genom sitt medlemskap är berättigade till rabatterade priser på våra arrangemang.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i Piratensällskapet. Om du väljer att inte förnya ditt medlemskap kommer uppgifterna att raderas.

Du har rätt att själv få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och att få dem raderade på begäran.

/Styrelsen för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet