Frågelådan

Till Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet kommer många frågor om Fritiof Nilsson Piratens person och författarskap. Vi gör vårt bästa för att med hjälp av tillgängliga källor besvara dem. Många frågor gäller samma sak och därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren här.

 

Piratens familj

Föräldrarna Johan (1857-1948) och Lovisa (1872-1958) Nilsson. Fadern var stins i Vollsjö 1893-1922.

Paret fick sju barn: Nea (1892-1902), Ingeborg (1893-1994), Fritiof (1895-1972), Eva (1898-1957), Ina (1900-1990), Nea (1906-1990), och Lucia (1908-1981).

Varför Piraten?

Under en kort period åren 1912-13 arbetade han som jungman till sjöss. När han 1914 gjorde entré i ett av studenternas matlag i Lund berättade han vitt och brett om sina fantastiska resor till sjöss; om hur man rundat Kap Horn den ena dagen och om myteri i Biscayabukten nästa dag. Äldstemannen i matlaget, den blivande borgmästaren i Sigtuna Gustaf Dahl konstaterade då: ”Vi har tydligen fått in en pirat i vårt matlag.”

Vad symboliserar den lilla figuren på baksidan av Piratenstatyn på Kivik?

Efter samtal med konstnären Göran Hazelius som utförde konstverket, kom figuren till spontant under arbetet med statyn. Det kan vara vilken som helst av Piratens diktade figurer.

Stoppnålen

”Man kan inte tala om en stoppnål utan att någon enögd djävul känner sig träffad” Detta är en standardsvar som tillskrivs författaren, när någon känner sig illa karikerad eller avporträtterad i hans berättelser.

Detta citat använde aldrig Piraten ordagrant i sin skriftliga produktion, däremot ofta i intervjuer, t ex i K A Arvidssons radiointervju från 1957. Det närmaste man kan komma beträffande detta citat är förordet till romanen ”Tre terminer”, när han reflekterar över om huruvida denna roman är en ”nyckelroman” eller inte: ”Och om han gjorde sin hjälte till cyklop skulle ändå någon stoppnål känna igen sig själv”.

Vem/vilka inspirerade Piraten

Beträffande Piratens sätt att formulera sig kan vi bara beundra hans språkliga precision. Han älskade huvudsatsen och den välformulerade sentensen. Han hade lärt av Bibelns språk, av folklig replikkonst men också av studier i litteraturen, främst kanske i fransk prosakonst från Rabelais, Dumas, Balzac och Maupassant.

Piraten fullföljde en äldre typ av berättarkonst med rötter i muntlig berättartradition. Under perioder då berättarglädjen, fabuleringen och humorn tidvis stod lågt i kurs i svensk litteratur, slog han vakt om dessa i längden oumbärliga element.

När och varför revs Piratens barndomshem

Stationshuset i Vollsjö (Tosterup) revs den 17 juni 1983 på order av Sjöbo kommun. Skälet var att vägen in i Vollsjö samhälle skulle rätas. Så skedde också – 15 år senare.

Piratens stambord

Fritiof Nilsson Piraten hade ett stambord på Hotel Savoy i Malmö, men han frekventerade också Hotel Kramer i Malmö och Hotel Svea i Simrishamn. På de två sistnämnda ställena lär han dock inte ha haft stambord.

Frågor?

Är det något du funderar över rörande Fritiof Nilsson Piraten, hans person eller litterära produktion? Hör av dig till oss!