Piratens värld

”Min vagga vaggade i Tosterup i Färs härad av Malmöhus län.”

Så lyder den allra första meningen i Fritiof Nilsson Piratens bok ”Bombi Bitt och jag”. Berättelsens Tosterup är i själva verket byn Vollsjö i Färs härad. Här föddes författaren och härifrån hämtade han både personer och miljöer till sina berättelser.

På kartan nedan, som producerats av Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet i samarbete med Handelsbanken i Vollsjö, kan ni återknyta bekantskapen med Jöns Pumpare, Jakob Bokhandlare, patron Esping och många andra av de folkkära Piratenfigurerna.

vollsjö-karta-stor

1. Gästgivaregården som en gång ägdes av Nils Flygare, bror till Ola Flygare/patron Esping. Två gånger har gästgivaregården brunnit ner och den nuvarande byggnaden uppfördes 1940.

2. Biertapparens hus i Bokhandlaren som slutade bada ligger snett emot gästgivaregården . Om Biertapparen – Nils Alleroth – berättas det ”att han sov ruset av sig fyra gånger om dagen”.

3.Vid Torget låg också huset där komministeränkan Borodin i Bokhandlaren som slutade bada bodde. Det är numera rivet. Detsamma gäller Mjölnarens hus ur samma bok.

4. ”Västra hörnhuset vid Torgets Norra vägmynning kallades för sin förstörings skull för Jerusalem”, har Fritiof Nilsson Piraten berättat. Huset förekommer i Bokhandlaren som slutade bada.

5. I detta hus som kallades Jeriko bodde korpral Krakow. Inne på gården fanns en gång bl a byns arrestlokaler.

6. Bokhandlarens hus.

7. Krusenstolpes hus.

8. Här bodde stationkarlen Per Andersson, förebilden till Jöns Pumpare i Bombi Bitt och jag.

9. Pumphuset är det enda som återstår av den gamla järnvägsstationen som var Piratens barndomshem.

10. Den unika järnvägsbron, Stampabron, som leder över Vollsjö-ån. Intill står den gran som Piraten minns från sin barndom: ”En rese är trädet, sant nog, men var det inte högre?” (Ur Vänner emellan, kap Stenskrift.)

11. Badstenarna i Vollsjö-ån där Badarnas klubb höll sina ”möten”.

12.Fritiof Nilsson Piraten Sällskapets kansli. Adress: Västergatan 21.

13. Vollsjö säteri, Gottorp i Bock i örtagård.

14. Piratenmuseet som är inrymt i den gamla banvaktsstugan invigdes 1998.

Ps. Klicka i kartbilden för att se den i full storlek. Ds.