staty-skiss-1

Jonas Högströms skiss av bronsstatyn.