Instiftarna på Grand Hotel i Lund 1982: Orvar Nilsson, Sten Broman, Bengt Jerlov och Einar Höjer Harksen.

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet bildades i Lund den 5 juni 1982 (bilden ovanför). Det började som en proteströrelse i syfte att rädda Piratens rivningshotade barndomshem, stationshuset i Vollsjö. Den striden förlorades dessvärre – en tidig sommarmorgon 1983 revs under stort hemlighetsmakeri stationshuset. Sällskapet gick dock stärkt ur striden och har idag vuxit till Sveriges största litterära personsällskap med ca 3 500 medlemmar. Sällskapets uppgift är att främja intresset för och forskningen om Fritiof Nilsson Piratens person och gärning samt att verka för ny utgivning av hans litterära verk. Detta sker på bl a följande sätt:

– Ekonomiskt stöd till forskningsprojekt kring Fritiof Nilsson Piratens författarskap.
– Årsbok, som ges ut vartannat år.
– Piratenmuseet i Vollsjö, som bl a innehåller en utställning om författarens liv och verksamhet.
– Piratendagen, då Piratenpriset delas ut.
– ”Goettemidda med Piraten.” En litterär och musikalisk matiné som hålls en sommareftermiddag vid Piratenmuseet.
– Födelsedagskalaset” med symposium i nära anslutning till Fritiof Nilsson Piratens födelsedag den 4 december.
– 2003 bildade Sällskapet FNP Förlags AB som skall svara för nyutgivning av Fritiof Nilsson Piratens verk.
–  Från och med 2004 svarar Piratensällskapet för utdelningen av Piratenpriset.