”Hans historier voro fantastiska, det är sant. Men detta är också sant: Det finns ingenting, som inte hänt men mycket som inte berättats… Han var äventyrets man, han hörde till dem som möta enhörningen i skogen. Han var av fantasternas stam utan vilken alla gömda skatter skulle förbli evigt dolda.” (ur Historier från Färs)

 

Fritiof Nilsson Piraten, den ”vanartige sonen”, från Vollsjö är en av våra mest lästa och älskade författare. Känd för sina humoristiska och burleska historier, men också för sin stilsäkerhet och sina miljöbeskrivningar från trakterna kring Vollsjö och Österlen.

”Det finns ingenting, som inte hänt, men mycket som inte berättats.”

Piratensällskapet bildades i Lund den 5 juni 1982. Det började som en proteströrelse i syfte att rädda Piratens rivningshotade barndomshem, stationshuset i Vollsjö. Den striden förlorades dessvärre – en tidig sommarmorgon 1983 revs under stort hemlighetsmakeri stationshuset. Sällskapet gick dock stärkt ur striden och har idag vuxit till Sveriges största litterära personsällskap med ca 3 500 medlemmar.

Sällskapets uppgift är att främja intresset för och forskningen om Fritiof Nilsson Piratens person och gärning samt att verka för ny utgivning av hans litterära verk. Detta sker bland annat på följande sätt:

  • Ekonomiskt stöd till forskningsprojekt kring Fritiof Nilsson Piratens författarskap.
  • Varje år kommer fyra nummer av medlemstidningen PiratenPosten.
  • Vartannat-årsbok. Den senaste gavs ut november 2022.
  • Piratenmuseet i Vollsjö, som bl a innehåller en utställning om författarens liv och verksamhet, håller öppet dagligen varje sommar.
  • Piratendagen i juli, då Piratenpriset delas ut på Kivik.
  • ”Go ettemidda med Piraten”. En litterär och musikalisk matiné som hålls en sommareftermiddag vid Piratenmuseet.
  • ”Födelsedagskalas” med symposium i nära anslutning till Fritiof Nilsson Piratens födelsedag den 4 december.
  • 2003 bildade Sällskapet FNP Förlags AB som skall svara för nyutgivning av Fritiof Nilsson Piratens verk.
  • Sedan år 2004 svarar Piratensällskapet för utdelningen av Piratenpriset.