Sällskapets styrelse
Peter Danielsson (ordförande), Nils-Gunnar Snygg (vice ordförande), Sven-Olof Land (skattmästare), Gertrud ”Sylle” Kristiansson (sekreterare),  Bengt Andersson, Ulrika Cinthio, Mattias Forsman och Susanne Forsman.