”Jag talar högst ogärna om mej själv. Folk har fått motsatt uppfattning, därför att jag brukar berätta i jag-form. Det är att märka, att denna form är en helt och hållet teknisk sak. När jag berättar finns det lika många jag, som det finns historier.”

*

”Förr brukade jag helt enkelt säja åt intervjuarna: skriv vad fan ni vill, folk har i alla fall glömt det efter två dar.

*

”En god berättares första egenskaper: förakt för sanningen och en djup respekt för det sannolika.”

*

”Den som tittar i kulissen, ser komedien också i det tragiska.”

*

”Barpriserna blir allt högre och barerna allt mörkare. Jag tycker inte om det där mörkret. Personligen vill jag gärna se vem jag sitter och super med.”

*

”Jag är nykterist sen 2 år tillbaka. Dels för att se om man verkligen kan vara lika frisk när man vaknar som när man lägger sej. Dels av lust att efter 35 á 40 år få se en berusad medmänniska. Och jag har gjort en värdefull erfarenhet: vattnet är den bästa drycken. Man saknar den aldrig!”

*

”Den enda påtagliga framgången i mitt författarskap upplevde jag, när jag under krigsåren valts till sekreterare i vår luftskyddsförening. Jag fick då i uppdrag att författa ett upprop, avsett att sätta fart på medlemsvärvningen. Det officiella utkastet godkändes av styrelsen och distribuerades till medborgarna inom föreningens område. Allra sist i uppropet hade jag lyckats få med en sats, som var formulerad på följande sätt:

Obs! Medlemmar skyddas i första hand.

Vi fick fulltecknat ögonblickligen.”

*

”Om jag skriver en historia om en stoppnål, så kommer det alltid nån enögd fan och säger att jag porträtterat honom.”

*

”Vännerna i Lund sa till mig att jag inte kunde läsa humaniora. – Om man lever som du så måste man läsa juridik, sa dom.”

*

”Juridiken är ju onekligen ganska torr och tråkig och orsaken till att jag efter studentexamen hoppade på det ämnet var nog att jur. kand ansågs vara den lättaste examen och att den lättast betalade ens skulder.”

*

”Det är inte farligt att låna för mycket, faran ligger i att låna ut för mycket.”

*

”Märk väl: Bombi Bitt använder inga så kallade runda ord, men sådana saknas sannerligen inte när ungdomar av idag pratar med varandra. Inget ont i det, för övrigt. Ett naturligt språk om naturliga ting.”

*

”Jag hade, före mina studier i Lund, ett förflutet som sjöbuse. Måhända berättade jag understundom så vidunderliga historier om mina äventyr (som egentligen inte var så vidlyftiga) på de sju haven, att någon såg sig föranlåten ge mig öknamnet Piraten. Jag har behållit det sedan dess.”

*

”Somt är sant och somt är blandat med dikt. Men årens avstånd har väl gett den gamla tidens händelser ett romantikens skimmer. Ibland motiverat, ofta omotiverat.”

*

”Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte berättats.”

*

”Saga väves på sanningens varp.”