Styrelsen

Sällskapets styrelse
Mikael Persson (ordförande), Britt-Marie Lundström (skattmästare), Hans Nelfelt (sekreterare),
Sigge Cederlund, Nils-Gunnar Snygg, Gertrud ”Sylle” Kristiansson, Sven-Olof Land, Gösta Sjöström, Bengt Andersson och Peter Danielsson.

Mikael Persson
Peter Danielsson
Britt-Marie Lundström
Sigge Cederlund
Sven-Olof Land
Gösta Sjöström
Gösta Sjöström
Hans Nelfelt
Hans Nelfelt