Styrelsen

Sällskapets styrelse
Mikael Persson (ordförande), Peter Danielsson (skattmästare), Göran Sjöberg (sekreterare),
Britt-Marie Lundström, Sigge Cederlund, Sven-Olof Land, Hans Nelfelt och Gösta Sjöström.

Mikael Persson

Peter Danielsson

Göran Sjöberg

Britt-Marie Lundström

Sigge Cederlund

Sven-Olof Land

Gösta Sjöström

Gösta Sjöström

Hans Nelfelt

Hans Nelfelt