Styrelsen

Sällskapets styrelse
Peter Danielsson (ordförande), Nils-Gunnar Snygg (vice ordförande), Sven-Olof Land (skattmästare), Gertrud ”Sylle” Kristiansson (sekreterare), Gösta Sjöström, Bengt Andersson, Joachim Welin, Ulrika Cinthio, Mattias Forsman och Susanne Forsman.

 

Peter Danielsson
Gertrud ”Sylle” Kristiansson
Nils-Gunnar Snygg
Sven-Olof Land
Gösta Sjöström
Bengt Andersson
Joachim Welin
Ulrika Cinthio
Mattias Forsman
Susanne Forsman