Styrelsen

Sällskapets styrelse
Mikael Persson (ordförande), Peter Danielsson (skattmästare), Gertrud ”Sylle” Kristiansson (sekreterare), Britt-Marie Lundström,
Nils-Gunnar Snygg, Mia-Maria Lindberg, Sven-Olof Land, Gösta Sjöström, och Bengt Andersson.

 

Mikael Persson
Peter Danielsson
Gertrud ”Sylle” Kristiansson
Britt-Marie Lundström
Nils-Gunnar Snygg
Mia-Maria Lindberg
Sven-Olof Land
Gösta Sjöström
Bengt Andersson