Styrelsen

Sällskapets styrelse
Mikael Persson (ordförande), Peter Danielsson (skattmästare), Gertrud ”Sylle” Kristiansson (sekreterare),
Nils-Gunnar Snygg, Sven-Olof Land, Gösta Sjöström, Bengt Andersson, Joachim Welin, Ulrika Cinthio och Susanne Forsman.

 

Mikael Persson
Peter Danielsson
Gertrud ”Sylle” Kristiansson
Nils-Gunnar Snygg
Sven-Olof Land
Gösta Sjöström
Bengt Andersson